Privacy beleid

Deze website en uw persoonsgegevens

 Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan Caravancentrum Berkenbosch eigenaar is.

 Koppelingen naar websites die niet van Caravancentrum Berkenbosch zijn.


De Caravancentrum Berkenbosch – website kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van Caravancentrum Berkenbosch. Caravancentrum Berkenbosch heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacy maatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Caravancentrum Berkenbosch. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van Caravancentrum Berkenbosch. We raden u aan het privacy beleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonlijke gegevens bekendmaken aan Caravancentrum Berkenbosch. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacy beleid van het andere bedrijf.


Pagina's opvragen

Welke informatie Caravancentrum Berkenbosch van u verzamelt, hangt af van hetgeen u doet wanneer u onze website bezoekt. Via de site van Caravancentrum Berkenbosch worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u ervoor kiest deze informatie te verschaffen.


Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijn tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.


Versturen van persoonsgegevens

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan Caravancentrum Berkenbosch verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. Na gebruik worden uw persoonsgegevens vernietigd. Uw persoonsgegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.


De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Bij het gebruik van persoonsgegevens op deze website wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. De Wbp helpt de privacy van burgers te beschermen. Ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, vallen onder deze wet. Op grond van de Wbp dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden (artikel 33). Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Uw gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 van de Wbp.